Επικοινωνία


Τηλέφωνα επικοινωνίας
697.30.28.265 Κινητό
210.88.42.400 Αθήνα
27970.24.000 Δήμητρα Γορτυνίας

Τ.Κ 22015 Κοντοβάζαινα, Πελοπόννησος

 

αριθμός ΕΟΤ ΜΗ.Τ.Ε 1246K060A0327300
Υπεύθυνος: Λεωνίδας Χριστοδουλάρης